Reach


 

Nasza firma jest bardzo poważnie traktuje przestrzeganie dyrektyw Europejskich 1907/2006 zwaną REACH i dyrektywę CLP 1272-2008.

 
Celem zapewnienia zgodności z ww. regulacjami, gwarantujemy ciągły nadzór wykorzystania tylko dozwolonych substancji w surowcach produkcyjnych.

W oparciu o udostępnione informacje chemiczne od naszych poddostawców, posiadamy możliwość tworzenia Kart Charakterystyki Materiału oraz właściwej identyfikacji opakowań,

Prowadząc ciągły nadzór nad wymaganiami prawnymi, zapewniamy w ten sposób, że nasz produkt pozostaje w zgodności z wymaganiami środowiskowymi. Naszym założeniem jest przesyłanie naszym klientom wszystkich niezbędnych informacji i certyfikatów.

This post is also available in: francuski angielski włoski hiszpański