Process produkcyjny

Techniczny personel produkcyjny , opracowuje metody produkcji aby zapewnić powtarzalność wykonywanych operacji .

Proces produkcji jest ciągiem operacji przeprowadzonych w określony sposób. Czynniki takie jak temperatura, czas mieszania, relaksacja, filtracja są kluczowe dla całego procesu.

Pisemne procedury są wyznacznikiem kolejnych etapów produkcji. Wszystkie operacje są sprawdzane za pomocą wskaźników jakościowych i analizy ilościowej.

Proces konfekcjonowania następuje po finalnym procesie filtracji .This post is also available in: francuski angielski włoski hiszpański