Bezpieczństwo i środowisko


W branży chemicznej, praktyka testów chemicznych wymaga stałego monitorowania bezpieczeństwa personelu i środowiska. Uważnie obserwujemy rozwój regulacji prawnych a w przypadku zmian bezzwłocznie zostają one wprowadzone do naszego systemu postępowania. Nad prawidłowym przebiegiem nadzoru regulacji prawnych i ich stosowania czuwa inżynier ds. bezpieczeństwa i ochrony środowiska, który również zabezpiecza prawidłowy przebieg transportu materiałów niebezpiecznych (CIFMD).

          

Adekwatnie do wymagań prawnych deklarujemy zgodnie z naszą polityką jakości:
  • że rozwój produktów pozostaje zawsze w zgodzie z bezpieczeństwem personelu i wymaganiami środowiskowymi poprzez:
   – dobór surowców do produkcji spełnia wymagania bezpieczeństwa,
   – minimalizację odpadów produkcyjnych (opakowania, środki do czyszczenia, itp.,) naszego zakładu i poddanie ich odpowiedniej procedurze utylizacji,
   – nadzór na zużyciem oraz ciągłe doskonalenie wskaźników środowiskowych ,
   – stosowanie najwyższej klasy wymaganych środków ochrony.

 

This post is also available in: francuski angielski włoski hiszpański